DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI
mozek, paměť a řeč

Fotogalerie
Videozáznamy z konference

odborná konference

Termín: pondělí 29.11.2021

KONFERENCE POUZE ONLINE!!!

Konferenci organizuje spolek Biblio Karlovy Vary a organizace Zlepši paměť.
Děkujeme za partnerskou podporu Krajské knihovně Karlovy Vary.

Kontakt: konference@zlepsipamet.cz

Vstup na konferenci je zdarma, je nutné se registrovat nejpozději do pátku 26. 11. do 12.00 hodin.

Hlavní témata:

 • Jak funguje mozek z hlediska řeči?
 • Kde se v mozku nacházejí řečová centra?
 • Jak se řeč u člověka vyvíjí v průběhu života?
 • Co jsou to senzitivní období z hlediska řeči?
 • Jaké jsou poruchy řeči?
 • Jak o svou řeč pečovat a jak ji zachránit v případě mozkové mrtvice?
 • Jak se efektivně učit cizí jazyky?
 • Jak řeč ovládají moderní technologie a umělá inteligence?

To vše a mnoho dalšího se dozvědí účastníci konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – s hlavním tématem „ŘEČ“. Konference je součástí „Národního týdne trénování paměti" pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku" (Brain AwarenessWeek).

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek. Děkujeme za finanční podporu konference Karlovarskému kraji.

Cíl konference:

Cílem konference „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI s hlavním tématem „ŘEČ“ je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost se zajímavými tématy z oblasti mozku a paměti. A zároveň je snahou vzbudit zájem o své zdraví, osobní rozvoj, vzdělávání, kultivaci a rozvoj svého okolí.

Lidský mozek je jedinečný. Odpovídá za tvorbu a používání řeči, schopnosti vlastní pouze lidem. Schopnost řeči bereme mnohdy jako samozřejmost. Většinou do té doby, než se objeví poruchy chápání nebo vyjadřování jazyka.

Je připraven bohatý doprovodný program. Konference má 3 části. Na každý blok je nutné se samostatně přihlásit. Při přihlašování vyberte na liště program, na který se hlásíte (přihlašovací formulář naleznete níže pod textem). Vstup na jednotlivé části konference je zdarma, pouze testování IQ Mensa – je zpoplatněno. Na doprovodný program není nutné se přihlašovat

Co na vás čeká

Je možné se hlásit na tyto bloky:

Dopolední program pro odbornou veřejnost (9 - 15:30 hodin) – pro ředitele škol, pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele, psychology, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, sociální pracovníky a další zájemce.
Program Přihlášení
Odpolední program pro laickou veřejnost (16:30 - 19:30 hodin) – je připraven pro rodiče dětí, seniory a další zájemce.
Program Přihlášení
Testování IQ – Mensa
(13 - 16 hodin)
Přihlášení
Doprovodný program
Program

Dopolední program:

pro ředitele škol, pedagogy, asistenty pedagogů,vychovatele, psychology, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, sociální pracovníky a další zájemce.


Hlavní témata:

 • Jak funguje mozek z hlediska řeči?
 • Kde se v mozku nacházejí řečová centra?
 • Jak se řeč u člověka vyvíjí v průběhu života?
 • Co jsou to senzitivní období z hlediska řeči?
 • Jaké jsou poruchy řeči?
 • Jak o svou řeč pečovat a jak ji zachránit v případě mozkové mrtvice?
 • Jak se efektivně učit cizí jazyky?
 • Jak řeč ovládají moderní technologie a umělá inteligence?


8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:15 Úvodní slovo
9:15 - 10:15 Mozek a řeč z hlediska fyziologie mozku. Vývoj řeči a možné poruchy řeči (děti, dospělí, senioři).
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog
10:15 - 10:45 Mozek, paměť a řeč z hlediska zdraví. Poruchy řeči po mozkových příhodách a jejich rehabilitace.
Mgr. Andrea Mazancová, atestovaná logopedka, Odd. neurologie Karlovarská krajská nemocnice
10:45 - 11:05 Coffee break
11:05 - 12:00 Současnost a budoucnost konverzační inteligence
Ing. Stanislav Kuznetsov, výzkumný pracovník na FIT ČVUT v Praze
12:00 - 12:45 Oběd
12:45 - 13:45 Řeč a cizí jazyky. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Jak se efektivně učit cizí jazyky?! Jak to dělají polygloti.
Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D., lingvistka a polyglotka ovládající 12 cizích jazyků
13:45 - 14:30 Paměťové techniky pro snadnější učení cizích slovíček.
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ
14:30 - 14:45 Coffee break
14:45 - 15:15 Moderní technologie a řeč – překladatelská zařízení pro manažery, cestovatele a tlumočníky
Vasco Electronics - Pokročilá technologie pro každého

Testování IQ – Mensa

Testování se bude konat dne 2. 12. 2021

Přihlášení k testování:

Děti 5-8 let (počet míst 4)
2.12.2021 ve 13:00
Přihlásit se
Děti 9-13 let (počet míst 12)
2.12.2021 v 13:45
Přihlásit se
Dospělí 14+ let (počet míst 12)
2.12.2021 v 14:45
Přihlásit se

Odpolední program:

Je připraven pro širokou veřejnost, především pro rodiče, seniory a zájemce o tématiku zdraví, mozek, paměť, řeč a učení cizích jazyků.


Hlavní témata:

 • Jak funguje mozek z hlediska řeči?
 • Jak se řeč u člověka vyvíjí v průběhu života?
 • Co jsou to senzitivní období z hlediska řeči?
 • Jaké jsou poruchy řeči?
 • Jak o svou řeč pečovat a jak ji zachránit v případě mozkové mrtvice?
 • Jak se efektivně učit cizí jazyky?
 • Jak řeč ovládají moderní technologie a umělá inteligence?


16:30 - 17:00 Jak funguje mozek z hlediska řeči. Jak se řeč u člověka vyvíjí v průběhu života.
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog
17:00 - 17:30 Poruchy řeči a jak o svou řeč pečovat.
Mgr. Andrea Mazancová, atestovaná logopedka, Odd. neurologie Karlovarská krajská nemocnice
17:30 – 17:45 přestávka
17:45 - 18:45 Jak se efektivně učit cizí jazyky.
Bc. Markéta Macková, lektorka jazyků a koučka
18:45 - 19:30 Paměťové techniky pro snadnější učení cizích slovíček.
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ

Doprovodný program:


Hala - přízemí (9:00 - 19:00) Ukázka a vyzkoušení zařízení pro překlad cizích jazyků
Modely mozků a související problematika
Výstava tematických knih
Počítačová učebna - přízemí
(13:00 - 16:00)
Testování IQ Mensa ČR – zpoplatněno, nutné se přihlásit
Aklub - přízemí
(09:00 - 19:00)
Výstava deskových her - procvičení mozku


Přednášky si na konferenci připravují přední uznávaní odborníci na daná témata - z řad neurologů, psychiatrů, adiktologů, IT specialistů, specialistů na umělou inteligenci, akreditovaní trenéři paměti atd.


Vstupné na akci je zdarma.

Přednášející:

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN je lékař neurolog, profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.

Ing. Aleš Procházka

Ing. Aleš Procházka

Akreditovaný trenér paměti II.stupně ČSTPMJ, specialista v oblasti vzdělávání a rozvoje, poradce, kouč, age management.

Autor projektu Zlepši paměť, vede kurzy tréninku paměti a efektivního učení pro děti, studenty a rodiče dále pak kurzy tréninku paměti a prevence Alzheimerovy nemoci pro seniory a manažery.
U3V ZČU v Plzni, U3V VŠFS pobočka Karlovy Vary, U3V ČZU.
Organizátor konference Den zdravého mozku a paměti.

Ing. Petr Čavojský

Mgr. Petr Čavojský

Jsem místopředseda Mensy ČR. Pracuji s nadanými dětmi. Organizuji Logickou olympiádu - jedinečnou soutěž, kde je zapotřebí vrozená logika.

Mgr. Andrea Mazancová

Mgr. Andrea Mazancová

Od roku 2013 pracuje v Karlovarské krajské nemocnici, především na iktové jednotce s dospělými pacienty po CMP. Věnuje se již od začátku své profesní dráhy dětem a dospělým s narušeným příjmem potravy. Jedná se především o děti s mozkovou obrnou či s různými syndromy, dospělé po CMP, s nádory hlavy a krku či neurodegenerativním onemocněním. Pracuje dle konceptů Terapie orálních pozic či Bazální stimulace.

Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.

Mgr. Lucie Gramelová, Ph.D.

Lucie Gramelová vystudovala španělskou a řeckou filologii a má doktorát z lingvistiky. Píše jazykové učebnice a věnuje se popularizaci moderních metod v jazykovém vzdělávání.

Bc. Markéta Macková

Bc. Markéta Macková

Životem můžeme jít sami, spoléhat se sami na sebe. Nebo se můžeme nechat inspirovat, použít „nástroje" té doby ve které žijeme a tak nějak urychlit to složité hledání.

Jako lektorka Vám přináším informace, metody a „nástroje" které jsem teoreticky nastudovala, ale hlavně je prakticky používám. Mým cílem je předat tyto znalosti tak, aby ve Vás zůstali co nejdéle, což se odráží na stylu jakým tyto kurzy a semináře vedu.

Kouč je průvodce na cestě životem. Neradí, nepodsouvá jen klade otázky a vy máte možnost se věnovat jen sám sobě – tomu co se vám honí hlavou. Je to Váš fanoušek, díky kterému se zásadním způsobem posunete vpřed. Protože odpovědi na naše „trable" máme každý sám v sobě. Avšak nejsme zvyklí je v sobě hledat.

„Be yourself, everyone else is already taken."
Oscar Wilde

Ing. Stanislav Kuznetsov

Ing. Stanislav Kuznetsov

Doktorand a výzkumný pracovník na FIT ČVUT se zaměřením na rekomendační systémy, algoritmy umělé inteligence a oblast konverzační inteligence.

CTO ve společnosti UNICO.ai, ve spolupráci s firmou WDF realizoval několik komerčních projektů v oblasti konverzační inteligence.

Vasco Electronics

Vasco Electronics
Pokročilá technologie pro každého.

Společnost dodává a vyvíjí elektronického překladače, se kterými lze komunikovat ve více než 50 světových jazycích, a kterými mluví téměř 90% lidí na celém světě.

Sponzoři

Karlovarský kraj Živý kraj Mattoni

Mediální partneři

ČRo Karlovy Vary Region Západ

Partneři

ČSTPMJ Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Mensa Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Agentura domácí péče Ladara Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Nemocnice Karlovy Vary FIT ČVUT Vasco Electronics

Organizátoři

Biblio Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Zlepši paměť

Registrace

Registrace na konferenci byla již ukončena.