DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI 2023
mozek, paměť a zrak

4. ročník odborné konference

Termín: čtvrtek 18.5.2023

Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary

Organizátor: Biblio Karlovy Vary, z. s. a organizace Zlepši paměť. Děkujeme za partnerskou podporu Krajské knihovně Karlovy Vary.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek.

Děkujeme za finanční podporu konference Karlovarskému kraji.

Kontakt: konference@zlepsipamet.cz

Registrační formuláře jsou uvedeny níže u jednotlivých bloků přednášek.

Vstup na konferenci je zdarma, je nutné se registrovat.

1

Hlavní témata:

 • Kde v mozku vzniká zrak?
 • Jak zrak ovlivňuje naše vnímání? Co vlastně vidíme a co nevidíme?
 • Jak mozek vyhodnocuje obraz?
 • Co jsou to iluze a jak vznikají? Co je to 3D vidění?
 • Jaký je vliv světla na náš mozek, zdraví a výkonost? Co jsou to cirkadiánní rytmy? Jaké jsou moderní technologie ve svícení?
 • Co je to vizualizace a jak ji využít pro efektivní učení a zlepšení zapamatování?
 • Jak se o zrak správně starat?
 • Jaký je vliv moderních technologií a umělé inteligence na náš zrak, vnímání světa a učení? Jaká jsou pozitiva a úskalí?

Na tyto a další otázky budou odpovídat řečníci naší konference.

Konference je součástí „Národního týdne trénování paměti" pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku" (Brain AwarenessWeek).

Cíl konference:

Cíl konference je seznamovat veřejnost se zajímavými tématy z oblasti mozku a paměti. A zároveň je snaha vzbudit zájem o své zdraví, osobní rozvoj, kultivaci a rozvoj svého okolí.

Zrak je hlavní způsob, jak mozek vnímá informace z okolního světa. Naše oči jsou prodloužením mozku, které přivádějí zachycené světlo do příslušné části mozku.

Je připraven bohatý doprovodný program. Konference má 3 části. Na každý blok je nutné se samostatně přihlásit. Při přihlašování vyberte na liště program, na který se hlásíte (přihlašovací formulář naleznete níže pod textem). Vstup na jednotlivé části konference je zdarma, pouze testování IQ Mensa ČR - je zpoplatněno. Na doprovodný program není nutné se přihlašovat.

Co na vás čeká

Je možné se hlásit na tyto bloky:

Dopolední program pro odbornou veřejnost (9:00 - 15:30 hodin) - pro ředitele škol, pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele, psychology, sociální pracovníky, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, zdravotníky a další zájemce.
Program Přihlášení
Odpolední program pro veřejnost a zájemce o zdravý životní styl (16:30 - 19:30 hodin)
Program Přihlášení
Testování IQ - Mensa ČR
(13:00 - 16:00 hodin)
Přihlášení
Doprovodný program
Program

Dopolední program:

Pro ředitele škol, pedagogy, asistenty pedagogů, vychovatele, psychology, sociální pracovníky, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, zdravotníky a další zájemce.


Hlavní témata:

 • Kde v mozku vzniká zrak? Jak zrak ovlivňuje naše vnímání? Co vlastně vidíme a co nevidíme?
 • Jak mozek vyhodnocuje obraz? Co jsou to iluze a jak vznikají? Co je to 3D vidění?
 • Jaký vliv má na nás světlo a jeho spektra?
 • Co je to vizualizace a jak ji využít pro efektivní učení a zlepšení zapamatování?
 • Jak se o zrak správně starat? Jaké jsou vady zraku a možnosti jejich léčby?
 • Jaký je vliv světla na náš mozek, zdraví a výkonost? Co jsou to cirkadiánní rytmy? Jaké jsou moderní technologie ve svícení?
 • Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. představení služeb


8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:15 Úvodní slovo
9:15 - 10:15 Zázrak vidění a zapamatování viděného. Zrak z hlediska fyziologie mozku.
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV
10:15 - 10:45 Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. - představení služeb pro lidi se zrakovým handicapem.
Bc. Romana Svobodová, vedoucí sociálních služeb TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s
10:45 - 11:05 Coffee break
11:05 - 12:00 Vliv moderních technologií a umělé inteligence: Využití řečových technologií s podporou umělé inteligence pro komunikaci člověk-stroj
doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., specialista na umělou inteligenci, Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (ZČU v Plzni, FAV KKY/NTIS)
12:00 - 12:45 Přestávka na oběd
12:45 - 13:45 Vliv světla na náš mozek, zdraví a výkon.
Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností
13:45 - 14:30 Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak u dětí.
MUDr. Julia Kovylyaeva, lékařka oční kliniky SOMICH, všeobecná ambulance, YAG
14:30 - 14:45 Coffee break
14:45 - 15:15 Vizualizace a její využití pro efektivní učení a zlepšení zapamatování.
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ, poradce, lektor Zlepši paměť

Testování IQ - Mensa ČR

Testování se bude konat dne 18.5.2023 od 13:00 do 16:00 h

Přihlášení k testování:

Děti 5-8 let (počet míst 4)
18.5.2023 ve 13:00
Přihlásit se
Děti 9-13 let (počet míst 12)
18.5.2023 v 14:00
Přihlásit se
Dospělí 14+ let (počet míst 12)
18.5.2023 v 15:00
Přihlásit se

Odpolední program:

Je připraven pro veřejnost a zájemce o zdravý životní styl.


Hlavní témata:

 • Kde v mozku vzniká zrak? Jak zrak ovlivňuje naše vnímání? Jak mozek vyhodnocuje obraz?
 • Hlavní prvky inteligence. Co je to inteligence a jak ji lze rozvíjet?
 • Jaký je vliv světla na náš mozek, zdraví a výkonost? Co jsou to cirkadiánní rytmy? Jaké jsou moderní technologie ve svícení?
 • Co je to vizualizace a jak ji využít pro efektivní učení a zlepšení zapamatování?
 • Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak u dětí.
 • Jaký je vliv moderních technologií a umělé inteligence na náš zrak, vnímání světa a učení? Jaká jsou pozitiva a úskalí?


16:30 - 17:00 Hlavní prvky inteligence. Co je to inteligence a jak ji lze rozvíjet? Zrak z hlediska fyziologie mozku.
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV
17:00 - 17:30 Vliv světla na náš mozek, zdraví a výkon.
Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností
17:30 - 18:00 Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak.
MUDr. Tomáš Benda, FEBO, primář oční kliniky SOMICH
18:00 - 18:15 Coffee break
18:15 - 18:45 Vliv moderních technologií a umělé inteligence: ChatGPT - zkušenosti a tipy pro denní využití.
Ing. Vladimír Löffler, specialista v oblasti moderních technologií, Big Data, datová věda, Elderberrydata
18:45 - 19:15 Vizualizace a její využití pro efektivní učení a zlepšení zapamatování.
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ, poradce, lektor Zlepši paměť

Doprovodný program:


Hala - přízemí (9:00 - 19:00) Výstava očních klamů - Výstava je inspirovaná populárně-vědeckým seriálem National Geographic „Mozek v akci“. National Geographic představuje svět vědy, přírody, dobrodružství a poznávání. Přináší špičkové dokumentární snímky a dechberoucí příběhy. Již více než 130 let prohlubuje znalosti a porozumění světu a posouvá hranice poznání.
Možnosti vyšetření paměti - Farní charita Karlovy Vary, certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Výstava tematických knih
Počítačová učebna - přízemí
(13:00 - 16:00)
Testování IQ Mensa ČR - zpoplatněno, nutné se přihlásit
Aklub - přízemí
(09:00 - 19:00)
Výstava deskových her - procvičení mozku


Odd. pro handicapované

Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. - ukázka a možnost vyzkoušení brýlí, které simulují různé zrakové vady a dále možnost vyzkoušení simulované zvukové střelby s klapkami na očích.


Vstupné na akci je zdarma.

Z průběhu konference bude pořízen videozáznam.

Přednášející:

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN je lékař neurolog, profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.

doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D.

doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., specialista na umělou inteligenci, Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost (ZČU v Plzni, FAV KKY/NTIS).

MUDr. Tomáš Benda, FEBO

MUDr. Tomáš Benda, FEBO

MUDr. Tomáš Benda, FEBO, primář Oční kliniky SOMICH od 5/2019, operativa zadního segmentu oka - sítnice, sklivce, glaukomová, sítnicová ambulance, FAG, všeobecná ambulance.

Jan Petráň

Jan Petráň

Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností.

Ing. Petr Čavojský

Mgr. Petr Čavojský

Jsem místopředseda Mensy ČR. Pracuji s nadanými dětmi. Organizuji Logickou olympiádu - jedinečnou soutěž, kde je zapotřebí vrozená logika.

Bc. Romana Svobodová

Bc. Romana Svobodová

Bc. Romana Svobodová, vedoucí sociálních služeb TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s.

MUDr. Julia Kovylyaeva

MUDr. Julia Kovylyaeva

MUDr. Julia Kovylyaeva, lékařka oční kliniky SOMICH, všeobecná ambulance, YAG

Ing. Vladimír Löffler

Ing. Vladimír Löffler

Ing. Vladimír Löffler, specialista v oblasti moderních technologií, Big Data, datová věda, Elderberrydata

Ing. Aleš Procházka

Ing. Aleš Procházka

Akreditovaný trenér paměti II.stupně ČSTPMJ, specialista v oblasti vzdělávání a rozvoje, poradce, kouč, age management.

Autor projektu Zlepši paměť, vede kurzy tréninku paměti a efektivního učení pro děti, studenty a rodiče dále pak kurzy tréninku paměti a prevence Alzheimerovy nemoci pro seniory a manažery.
U3V ZČU v Plzni, U3V VŠFS pobočka Karlovy Vary, U3V ČZU.
Organizátor konference Den zdravého mozku a paměti.

Sponzoři

Karlovarský kraj Živý kraj Mattoni

Mediální partneři

ČRo Karlovy Vary Region Západ

Partneři

TyfloCentrum Karlovy Vary o.p.s.ČSTPMJ Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Mensa Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Agentura domácí péče Ladara Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Nemocnice Karlovy Vary FIT ČVUT Lesy ČR National Geographic

Organizátoři

Biblio Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Zlepši paměť

Registrace

Registrace byla ukončena.