Videa z konference Den zdravého mozku a paměti – s hlavním tématem „zrak“ 18.5.2023

6. červen 2023

PROGRAM FINAL.pdf

Videa z konference Den zdravého mozku a paměti – s hlavním tématem „zrak“ 18.5.2023Videa z konference Den zdravého mozku a paměti – s hlavním tématem „zrak“ 18.5.2023

Přinášíme Vám záznam přednášek z konference Den zdravého mozku a paměti, která se konala dne 18.5.2023 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Hlavními tématy konference byly mozek, paměť a zrak.

Zrak je hlavní způsob, jak mozek vnímá informace z okolního světa. Naše oči jsou prodloužením mozku, které přivádění zachycené světlo do příslušné části mozku. Na vnitřní stěně každého oka je vrstva zvaná sítnice (retina), tvořená zhruba 125 miliony neuronů.

Řečníci v rámci přednášek odpovídali na otázky:

Kde v mozku vzniká zrak? Jak zrak ovlivňuje naše vnímání? Co vlastně vidíme a co nevidíme? Jak mozek vyhodnocuje obraz? Co jsou to iluze a jak vznikají? Co je to 3 D vidění? Co je to vizualizace a jak ji využít pro učení a zlepšení zapamatování? Jak se o zrak správně starat? Jaký je vliv moderních technologií a umělé inteligence na náš zrak, vidění a vnímání světa? Jaká jsou pozitiva a úskalí?

Děkujeme všem účastníkům, partnerům, sponzorům a organizátorům za účast a podporu!  

Velmi děkujeme řečníkům konference, že nás obohatili svými zkušenostmi.

Hlavními partnery této akce byly Karlovarský kraj a Karlovarské minerální vody. Mediálními partnery byly Český rozhlas Karlovy Vary a Regionzápad a National Geographic. Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazovala na celosvětovou akci Brain Awareness Week 13. – 19. 3. 2023. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje pan Ing. Petr Kulhánek.

Děkujeme za zpracování videí Ondrovi Doušovi z https://dousa.tech/

Věříme, že si přednášky užijete.

Za realizační tým

Bc. Michaela Kožíšková, projektová manažerka, Biblio Karlovy Vary, Krajská knihovna K. Vary

Ing. Aleš Procházka, certifikovaný trenér paměti, Zlepši paměť


VIDEA:

1.FYZIOLOGIE ZRAKU, PÉČE O ZRAK, VADY ZRAKU A MOŽNOSTI LÉČBY, SVĚTLO A NAŠE ZDRAVÍ, SLUŽBY ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM

Zázrak vidění a zapamatování viděného. Zrak z hlediska fyziologie mozku.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV

Video: https://www.youtube.com/watch?v=nm7jD2autbA&t=1209s


Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak u dětí

MUDr. Julia Kovylyaeva, lékařka oční kliniky SOMICH, všeobecná ambulance, YAG

Video: https://www.youtube.com/watch?v=X5VjRlJDbqU


Vliv světla na náš mozek, zdraví a výkon.

Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností

Video: https://www.youtube.com/watch?v=q19QxH0nPD8


Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. - představení služeb pro lidi se zrakovým handicapem. Bc. Romana Svobodová, vedoucí sociálních služeb TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Vn23QfegoA8


2. UČENÍ PRO 21. STOLETÍ – MOZEK ZRAK A UČENÍ

Hlavní prvky inteligence. Co je to inteligence a jak ji lze rozvíjet? Zrak z hlediska fyziologie mozku.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KMAfmSz6FuU


Vizualizace a její využití pro efektivní učení a zlepšení zapamatování.

Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ, poradce, lektor Zlepši paměť

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YuGLXZDLYAs


3. MODERNÍ TECHNOLOGIE A UMĚLÁ INTELIGENCE – JAK NÁS OVLIVŇUJÍ A JAK JE VYUŽÍT, VLIV NA ZDRAVÍ A MOZEK

Vliv moderních technologií a umělé inteligence: Využití řečových technologií s podporou umělé inteligence pro komunikaci člověk-stroj

doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., specialista na umělou inteligenci, Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd  ZČU v Plzni, výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost / (ZČU v Plzni, FAV KKY/NTIS)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pW7YF7khuNY


Zkušenosti s využitím nástrojů umělé inteligence: ChatGPT, Microsoft Bing, Dalle 2 OpenAI

Ondřej Douša, IT specialista, Douša Tech

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4wIk115XlP0


Vliv moderních technologií a umělé inteligence: ChatGPT - zkušenosti a tipy pro denní využití

Ing. Vladimír Löffler, specialista v oblasti moderních technologií, Big Data, datová věda, Elderberry Data

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wWCiYqM3Q6s


Fotogalerie z konference link: https://www.zlepsipamet.cz/clanky/konference-den-zdraveho-mozku-a-pameti-mozek-pamet-a-zrak-1852023.html

Program konference a řečníci link: https://www.zlepsipamet.cz/konference/

Kanál youtube – zlepsipamet-cz, kde naleznete přednášky také z minulého ročníku konference Den zdravého mozku a paměti s hlavním tématem řeč:

https://www.youtube.com/@zlepsipamet-cz434/videos

zlepsipamet-cz - YouTube