Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – mozek, paměť a zrak 18.5.2023

29. květen 2023
Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – mozek, paměť a zrak 18.5.2023Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – mozek, paměť a zrak 18.5.2023

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 proběhla v Krajské knihovně Karlovy Vary odborná konference Den zdravého mozku a paměti s hlavním tématem „ZRAK“.

Účastníci konference se dozvídali o mozku a zraku v širších souvislostech.


Děkujeme všem účastníkům, partnerům, sponzorům a organizátorům za účast a podporu!  Velmi děkujeme řečníkům konference, že nás obohatili svými zkušenostmi.


Hlavními partnery této akce byly Karlovarský kraj a Karlovarské minerální vody. Mediálními partnery byly Český rozhlas Karlovy Vary a Regionzápad a National Geographic. Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazovala na celosvětovou akci Brain Awareness Week 13. – 19. 3. 2023. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje pan Ing. Petr Kulhánek.


TÉMA KONFERENCE:

Zrak je hlavní způsob, jak mozek vnímá informace z okolního světa. Naše oči jsou prodloužením mozku, které přivádění zachycené světlo do příslušné části mozku. Na vnitřní stěně každého oka je vrstva zvaná sítnice (retina), tvořená zhruba 125 miliony neuronů.

Kde v mozku vzniká zrak? Jak zrak ovlivňuje naše vnímání? Co vlastně vidíme a co nevidíme? Jak mozek vyhodnocuje obraz? Co jsou to iluze a jak vznikají? Co je to 3 D vidění? Co je to vizualizace a jak ji využít pro učení a zlepšení zapamatování? Jak se o zrak správně starat? Jaký je vliv moderních technologií a umělé inteligence na náš zrak, vidění a vnímání světa? Jaká jsou pozitiva a úskalí?  - Toto byla témata, která řečníci v rámci konference rozebírali a odpovídali na dotazy účastníků.


DOPOLEDNÍ PROGRAM:

8.30 - 9.00 - Registrace

9.00 - 9.15 - Úvodní slovo

9.15 - 10.15 - Zázrak vidění a zapamatování viděného. Zrak z hlediska fyziologie mozku.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV

10.15 - 10.45 - Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s. - představení služeb pro lidi se zrakovým handicapem.

Bc. Romana Svobodová, vedoucí sociálních služeb TyfloCentra Karlovy Vary, o.p.s

10.45 - 11.05 - Coffee break

11.05 - 12.00 – Vliv moderních technologií a umělé inteligence: Využití řečových technologií s podporou umělé inteligence pro komunikaci člověk-stroj

doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D., specialista na umělou inteligenci, Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd  ZČU v Plzni, výzkumné centrum Nové technologie pro informační společnost / (ZČU v Plzni, FAV KKY/NTIS)

12.00 - 12.45 -Přestávka na oběd

12.45 - 13.30 -Vliv světla na náš mozek, zdraví a výkon.

Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností

13.30 – 13.45 Zkušenosti s využitím nástrojů umělé inteligence: ChatGPT, Microsoft Bing, Dalle 2 OpenAI 

Ondřej Douša, IT specialista, Douša Tech

13.45 - 14.30 –- Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak u dětí

MUDr. Julia Kovylyaeva, lékařka oční kliniky SOMICH, všeobecná ambulance, YAG

14.30 - 14.45 Coffee break

14.45 - 15.15 - Vizualizace a její využití pro efektivní učení a zlepšení zapamatování.

Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ, poradce, lektor Zlepši paměť

15.15 - 15.30 - Ukončení konference


ODPOLEDNÍ PROGRAM (16:30 - 19:30)                                              

16.30 - 17.00 - Hlavní prvky inteligence. Co je to inteligence a jak ji lze rozvíjet? Zrak z hlediska fyziologie mozku.

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog z 3. LF UK a FNKV

17.00 - 17:30 - Vliv světla na náš mozek, zdraví a výkon.

Jan Petráň, světelný designer, zakladatel světelného studia Pairam, kde mimo jiné řeší zdravé osvětlení domácností

17.30 - 18.00 – Vady zraku, možnosti jejich léčby a péče o zrak.

MUDr. Tomáš Benda, FEBO, primář oční kliniky SOMICH

18.00 - 18.15 - Coffee break

18.15 - 18.45 – Vliv moderních technologií a umělé inteligence: ChatGPT - zkušenosti a tipy pro denní využití

Ing. Vladimír Löffler, specialista v oblasti moderních technologií, Big Data, datová věda, Elderberry Data

18:45 - 19.15 Vizualizace a její využití pro efektivní učení a zlepšení zapamatování.

Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ, poradce, lektor Zlepši paměť

19.15 - 19.30 Ukončení konference


DOPROVODNÝ PROGRAM:

Ukázky modelů oka | Měření tlaku

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace

Testování IQ - Mensa ČR

Ing. Petr Čavojský, Mensa ČR

Informace o možnostech vyšetření paměti

Farní charita Karlovy Vary, certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou

 

VÝSTAVA OČNÍCH KLAMŮ – „Mozek v akci“

Výstava je inspirovaná populárně - vědeckým seriálem National Geographic „Mozek v akci“

National Geographic představuje svět vědy, přírody, dobrodružství a poznávání. Přináší špičkové dokumentární snímky a dechberoucí příběhy. Již více než 130 let prohlubuje znalosti a porozumění světu a posouvá hranice poznání.“


Tyflocentrum Karlovy Vary, o.p.s.

– ukázka a možnost vyzkoušení brýlí, které simulují různé zrakové vady a dále možnost vyzkoušení simulované zvukové střelby s klapkami na očích.


Výstava deskových her - procvičení mozku

 

Přednášky v rámci konference byly nahrávány a budou volně ke shlédnutí na stránkách www.zlepsipamet.cz .


Konference se konala v Krajské knihovně Karlovy Vary a organizačně ji zajišťoval spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s organizací Zlepši paměť (www.zlepsipamet.cz) a dále s podporou Krajské knihovny Karlovy Vary.


Děkujeme za pomoc také Střední zdravotnické škole a vyšší odborné zdravotnické škole Karlovy Vary.


Za tým organizátorů:

Bc. Michaela Kožíšková, projektová manažerka, Biblio Karlovy Vary, Krajská knihovna K. Vary

Ing. Aleš Procházka, certifikovaný trenér paměti, Zlepši paměť konference@zlepsipamet.cz www.zlepsipamet.cz