Kurzy pro učitele

Chcete se lépe profesně vzdělávat?

Chcete zvýšit svůj profesní status a zároveň si z toho co nejvíce odnést? Navštivte některou z nejbližších přednášek nebo se registrujte na některý z nabízených kurzů. Většina kurzů pro učitele je akreditována MŠMT a DVPP. Výsledky zlepšení poznáte téměř okamžitě.


Nároky rostou

Víme, že učitelé a profesoři se musí neustále vzdělávat a držet krok s vývojem vzdělávacího systému. Doba se zrychluje a s ní i systém vzdělávání. Nároky narůstají nejen na studenty, ale také na vás učitele a profesory. Naším cílem je pomoct vám zefektivnit vaše vzdělávání a zlepšit paměť v rámci vstřebávání nových informací. A jelikož jsou kurzy akreditovány MŠMT, budou brány v potaz v případě, že se budete ucházet o nové místo.

Kdy jsou pro vás kurzy vhodné

  • chcete zvýšit svůj profesní status
  • chcete být lépe připraveni na změny vzdělávacího systému
  • chcete zlepšit paměť a zefektivnit vaše vzdělávání

Akreditace DVPP

Kurzy pro pedagogy jsou akreditovány ve vztahu k DVPP v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace.


S akreditací DVPP můžete absolvovat následující kurzy:

  1. TRÉNINK PAMĚTI A SNADNĚJŠÍ UČENÍ
  2. PAMĚŤOVÉ TECHNIKY pro lepší práci a snadnější učení
  3. AKTIVUJ SVŮJ MOZEK (Paměťové techniky pro snadnější učení a myšlenkové mapy)

Chcete se dozvědět více?