DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI
vliv moderních technologií

odborná konference


Nový termín: čtvrtek 17. 9. 2020

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary,
Závodní 378/84, Karlovy Vary


Konferenci organizuje Biblio Karlovy Vary, z. s. a Zlepši paměť.
Děkujeme za partnerskou podporu Krajské knihovně Karlovy Vary.

Kontakt: konference@zlepsipamet.cz

Hlavní témata:

 • Jaké jsou trendy vývoje moderních technologií (robotika, umělá inteligence, ICT aj.)
 • Kdy má technologie na náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv?
 • Jak paměť ovlivňuje lidskou inteligenci?
 • Jak může ovlivnit mozek vysoké využívání ICT u dětí od raného věku?
 • Jaký je vliv moderních technologií na poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a poruchy učení?
 • Jak řešit závislost na moderních technologiích, sociálních sítích u dětí a mládeže, jak včas zabránit vzniku hráčství či gamblerství?
 • AVS přístroje (audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman) – představení novinek AVS přístrojů.
 • Trendy ve vzdělávání, nové platformy učení a využití moderních technologií.

To vše a mnoho dalšího se dozvědí účastníky konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií.

Konference je součástí „Národního týdne trénování paměti" pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku" (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku" Akademie věd ČR v týdnu od 16. – 23. 3. 2020. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje pan Mgr. Petr Kubis.

Cíl konference:

Cíl konference: Cílem konference „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI – vliv moderních technologií je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s vlivy IT technologiích na mozek a paměť, představit vývoj moderních technologií. Řeč bude o užívání moderní techniky a jejím vlivu na inteligenci či poruchy paměti. Velká pozornost bude též věnována závislosti dětí na IT technologiích a představení tzv. ochranných počítačových programů a mnoho dalšího. Je připraven bohatý doprovodný program.

Konference má 3 části. Na každý blok je nutné se samostatně přihlásit. Při přihlašování vyberte na liště program, na který se hlásíte (přihlašovací formulář naleznete níže pod textem). Vstup na jednotlivé části konference je zdarma, pouze testování IQ – Mensa – je zpoplatněno. Na doprovodný program není nutné se přihlašovat.

Co na vás čeká

Je možné se hlásit na tyto bloky:

Dopolední program pro odbornou veřejnost
(9 - 15:30 hodin) – pro ředitele škol, pedagogy, vychovatele, psychology, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, sociální pracovníky, zaměstnance OSPOD, zástupce firem, personalisty a další zájemce.
Program Přihlášení
Odpolední program pro laickou veřejnost
(16:30 - 19:30 hodin) – je připraven pro rodiče dětí, seniory a další zájemce.
Program Přihlášení
Testování IQ – Mensa
(13 - 16 hodin)
Přihlášení
Doprovodný program
Program

Dopolední program:

pro ředitele škol, pedagogy, vychovatele, psychology, pěstouny, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, sociální pracovníky, zaměstnance OSPOD, zástupce firem, personalisty a další zájemce.


Hlavní témata:

 • Jaké jsou trendy vývoje moderních technologií (robotik, umělá inteligence, ICT aj.)
 • Kdy má technologie na náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv?
 • Jak paměť ovlivňuje lidskou inteligenci?
 • Jak může ovlivnit mozek vysoké využívání ICT u dětí od raného věku?
 • Jaký je vliv moderních technologií na poruchy pozornosti (ADD, ADHD) a poruchy učení?
 • Jak řešit závislost na moderních technologiích, sociálních sítích u dětí a mládeže, jak včas zabránit vzniku hráčství či gamblerství?
 • AVS přístroje (audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman) – představení novinek AVS přístrojů.
 • Trendy ve vzdělávání, nové platformy učení a využití moderních technologií.


8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 9:15 Úvodní slovo
Zástupce Karlovarského kraje, ředitel knihovny, organizátoři
9:15 - 10:15 Technologie 21. století, potřeby pro budoucnost
doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D., kybernetika, uměl. inteligence FEL ČVUT
10:15 - 10:45 Mozek, zdraví a technologie v Karlovarské krajské nemocnici
MUDr. Igor Karpowicz, primář Neurol. oddělení KKN
10:45 - 11:05 Coffee break
11:05 - 12:00 Činnost mozku a umělá inteligence
prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog
12:00 - 12:45 Oběd
12:45 - 13:45 Mozek a závislosti na moderních technologiích, soc. sítě, hráčství
Mgr. Helena Fialová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
13:45 - 14:30 Moderní technologie pro učení - učení pro 21. století, zkušenosti z průmyslového podniku
Ing. Vladimír Löffler, IT specialista, datová věda
Barbora Štětinová, MBA, IT specialistka, datová věda, vzdělávání
14:30 - 14:45 Coffee break
14:45 - 15:15 AVS - přístroje - audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman, představení novinek AVS přístrojů.
Jan Valuch, MBA, prezident World Association for AVS technology
15:15 - 15:30 Závěr konference

Testování IQ – Mensa

Přihlášení k testování:

Děti 6-8 let (počet míst 4)
19.3.2012 ve 13:00
Přihlásit se
Děti 9-13 let (počet míst 14)
19.3.2020 v 14:00
Přihlásit se
Dospělí 14+ let (počet míst 14)
19.3.2020 v 15:00
Přihlásit se

Odpolední program:

je připraven pro rodiče dětí, seniory a další zájemce.


Hlavní témata:

 • Jak může ovlivnit mozek vysoké využívání ICT u dětí od raného věku?
 • Kdy má technologie na náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv?
 • Jak řešit závislost na moderních technologiích, sociálních sítích u dětí a mládeže, jak včas zabránit vzniku hráčství či gamblerství?
 • Jak fungují “ochranné počítačové programy pro rodiče”?


16:30 - 17:00 Poruchy pozornosti a učení u dětí a vliv technologií
PhDr. Jolana Mižikarová, psycholog, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary
Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová, speciální pedagog Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
17:00 - 17:45 Mozek a závislosti, vliv moderní technologie a soc. sítě
MUDr. Ervín Idris Beshir, lékař v oblasti psychiatrie, psychoterapeut
17:45 - 18:30 Paměť a učení u dětí. Jak pomoc dětem s učením.
Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ
18:30 – 18:45 přestávka
18:45 - 19:30 Hlídací programy pro rodiče
Soft-it

Doprovodný program:

 • kurzy trénování paměti pro studenty
 • testování IQ pro veřejnost (Mensa ČR – placené)
 • představení a vyzkoušení biofeedbacku
 • ukázka AVS přístrojů (audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman), které naprosto přirozenou cestou zlepšují činnost mozku, hlavně paměti, jsou vynikající na podporu zrychlení a ukotvení učení, lepší soustředění, dokážou pomoci s problémy ADHD/ADD
 • praktické ukázky modelů mozku a související problematiky
 • výstavka knih k daným tématům dostupných v krajské knihovně k vypůjčení
 • představení deskových her krajské knihovny pro podporu učení, kreativity a trénování mozku.
 • ukázka využití virtuální reality ve výuce
 • měření krevního tlaku
 • informace o dostupné péči pro osoby s Alzheimerovou nemocí v Karlovarském kraji


Hala - přízemí (9:00 - 19:00) EEG Biofeedback - trénink mozku, ukázky, konzultace
Bc. Eva Kolářová - fyzioterapeut, terapeut, EEG Biofeedback - RHB

Audiovizuálně stimulační technologie (AVS) - psychowalkman - ukázky
Lucie Humlová, Galaxy

Výstava tematických knih


Oddělení pro handicapované
- přízemní (9:00 - 19:00)
Ukázky mozku, testy paměti, virtuální realita v učení na SŠ
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola KV

Měření krevního tlaku, info k nabídce ZP – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra


Počítačová učebna - přízemí
- přízemní (13:00 - 16:00)
Testování IQ
Mensa ČR


Přednášky si na konferenci připravují přední uznávaní odborníci na daná témata - z řad neurologů, psychiatrů, adiktologů, IT specialistů, specialistů na umělou inteligenci, akreditovaní trenéři paměti atd.


Vstupné na akci je zdarma.

Přednášející:

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN je lékař neurolog, profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.

doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Tomáš Svoboda je vysokoškolský pedagog a vědec v oblasti umělé inteligence se zájmem o aplikace v autonomních robotech a vozidlech. V minulost působil tři roky na ETH Zurich, nyní je vedoucím Katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze. Na FEL ČVUT spoluzaložil netradiční, vědecko-technologicky orientovaný studijní program Otevřená informatika. Pracoval v týmech evropských projektů Nifti a TRADR v oblasti záchranné robotiky, nyní vede ČVUT tým v evropském projektu Enable-S3, který řeší otázky automatizace validace a verifikace autonomních systémů. Ve výzkumu se zabývá především strojovým učením pro analýzu obrazových a hloubkových dat, kde mimo jiné spolupracuje s pražským R&D centrem společnosti Valeo.

MUDr. Igor Karpowicz

MUDr. Igor Karpowicz

Primař Neurologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice.

MUDr. Ervín Idris Beshir

MUDr. Ervín Idris Beshir

Lékař v oblasti psychiatrie, psychoterapeut.

Mgr. Helena Fialová

Mgr. Helena Fialová

Psycholog se zaměřením na prevenci rizikového chování a kvalitu v primární prevenci, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice. Předseda Sekce primární prevence Asociace nestátních organizací. Člen rady EUSPR - Evropská společnost pro výzkum v prevenci.

PhDr. Jolana Mižikarová

PhDr. Jolana Mižikarová

Psycholog, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary.

Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová

Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová

Speciální pedagog Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary.

Ing. Čavojský

Mgr. Petr Čavojský

Jsem místopředseda Mensy ČR. Pracuji s nadanými dětmi. Organizuji Logickou olympiádu - jedinečnou soutěž, kde je zapotřebí vrozená logika.

Ing. Vladimír Löffler

Ing. Vladimír Löffler

IT specialista, datová věda.
Absolvent VŠE. Zkušenost s velkými databázovými systémy od roku 2001, v oblasti retailu (Kaufland Daten Clearing Center 2001-2002 ), a automotive (Škoda Auto 2002 - 2010, WITTE Automotive 2010 - současnost). Znalosti ERP systémů - SAP, Business Inteligence systémů - SAP Business Intelligence, Power BI, Tableau, programování, především ABAP, Python, SQL, HTML. Účastník Big Data projektů - strojové učení, datová analytika, demokratizace datové vědy. Nadšenec do Big Data a datové vědy, sportovec (MTB Freeride, lyže, bojová umění), cestovatel, ženatý, dvě děti.
Vedoucí SAP teamu ve WITTE Automotive a školitel v Elderberry Data.

Barbora Štětinová, MBA

Barbora Štětinová, MBA

IT specialistka, datová věda, vzdělávání.
Během dlouholetého působení v automobilovém průmyslu získala zkušenosti z datové vědy a strojového učení, vedení malého týmu, vedení strategických projektů a controllingu. Od září 2018 pracuje na IT oddělení, kde se podílí na implementaci datové vědy právě v automotive.
Paralelně je součástí strategického týmu ve stejné firmě a externě pracuje jako poradce v oblasti finančních analýz pro různá odvětví, např. obchod, senzory, stavebnictví a další.
Ráda se učí nově věci a ráda předává zkušenosti a pomáhá ostatním. Vytváří kurzy týkající se big dat a strojového učení na mezinárodních platformách.

Jan Valuch, MBA

Jan Valuch, MBA

Prezident World Association for AVS technology.

Bc. Eva Kolářová

Bc. Eva Kolářová

Fyzioterapeutka, terapeutka Neurofeedback & Biofeedback. Věnuje se diagnostice mozkové aktivity a tréninkové metodě, která pomocí biologické zpětné vazby má pozitivní vliv na poruchy pozornosti, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, ADD), poruchy učení a další dysfunkce u dětí i dospělých.

Jitka Tichá

Jitka Tichá

Knihovnice, lektorka trénování paměti, získala certifikát trenéra paměti II. stupně pod vedením našich i zahraničních odborníků v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Od roku 2006 pořádá přednášky a kurzy trénování paměti zaměřené většinou na seniorskou veřejnost.

Miloslav Mour

Miloslav Mour

IT technik ze společnosti www.sof-it.cz, s.r.o. se specializací na komunikaci a zabezpečení v datových infrastrukturách.

Ondřej Horych

Ondřej Horych

IT technik ze společnosti www.sof-it.cz, s.r.o. se specializací na implementace a realizace datových struktur.

Ing. Aleš Procházka

Ing. Aleš Procházka

Akreditovaný trenér paměti II.stupně ČSTPMJ, specialista v oblasti vzdělávání a rozvoje, poradce, kouč, age management.

Autor projektu Zlepši paměť, vede kurzy tréninku paměti a efektivního učení pro děti, studenty a rodiče dále pak kurzy tréninku paměti a prevence Alzheimerovy nemoci pro seniory a manažery.
U3V ZČU v Plzni, U3V VŠFS pobočka Karlovy Vary, U3V ČZU.
Organizátor konference Den zdravého mozku a paměti.

Sponzoři

Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra ČR Karlovarský kraj Živý kraj Mattoni

Mediální partneři

ČRo Karlovy Vary Region Západ

Partneři

ČSTPMJ Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Mensa Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Agentura domácí péče Ladara Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Biofeedback-rhb Nemocnice Karlovy Vary sof-it.cz

Organizátoři

Biblio Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Zlepši paměť

Registrace