DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI
odborná konference

Datum konání: 14. 3. 2019

Místo konání: Krajská knihovna Karlovy Vary,
Závodní 378/84, Karlovy Vary


Konferenci organizuje Biblio Karlovy Vary, z. s. a Zlepši paměť. Děkujeme za partnerskou podporu Krajské knihovně Karlovy Vary.

Začínáte zapomínat? Chcete si udržet vysoký pracovní výkon i po 50? Existuje nějaká prevence Alzheimerovy demence? Co ví současná věda o stárnutí mozku? Jak si zlepšit paměť? Jak se učit efektivně pro 21. století?

Seznamte se s novinkami v oblasti výzkumu mozku, paměti a efektivní učení pro 21. stolení.

Konference je součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR 11. – 17. 3. 2019.

Záštitu nad konferencí převzala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Cíl konference:

Cílem konference „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost: s novinkami v oblasti výzkumu mozku a paměti, jak se starat o svůj mozek a paměť a předcházet tak demencím ve vyšším věku (např. Alzheimerova choroba), trénování mozku a paměti, co dělat v případě onemocnění (demence), jak se postarat o rodinného příslušníka, informovat o dostupné péči státu (dostupné služby v Karlovarském kraji), jak si udržet pracovní schopnost a výkonnost do vysokého věku, jak se efektivně učit v souladu s potřebami 21. století, jak přistupovat k dětem s poruchami učení či naopak k dětem s vysokým IQ a mnoho dalšího...


Konference má 4 části. Na každý blok je nutné se samostatně přihlásit. Při přihlašování vyberte na liště program, na který se hlásíte (přihlašovací formulář naleznete níže pod textem).

Vstup na jednotlivé části konference je zdarma, pouze testování IQ – Mensa – je zpoplatněno.

Co na vás čeká

Je možné se hlásit na tyto bloky:

Dopolední program pro odbornou veřejnost (9 - 15 hodin) – zástupci škol, pedagogové, výchovní poradci, sociální pracovníci, manažeři z firem, personalisté, zástupci úřadů, neziskových organizací atd.

Trénink paměti pro seniory (11-12 hodin)

Kapacita byla naplněna. Pokud máte zájem o Kurz trénování paměti v JINÉM TERMÍNU, kontaktujte nás ales@zlepsipamet.cz, ozveme se Vám zpět, děkujeme.


Testování IQ – Mensa


Odpolední program pro laickou veřejnost (16:30 - 20 hodin) – rodiče, senioři, pěstouni, zaměstnanci dětských domovů, studenti, děti a další.


Doplňkový programDopolední program:

pro zástupce škol, pedagogy, zaměstnance dětských domovů, výchovné poradce, sociální pracovníky, manažery, zástupce úřadů či neziskových organizací

8:30 - 9:00 Prezence
9:00 - 9:30 Úvod do problematiky. Trénování mozku a paměti pro lepší práci a prevence
Alzheimera. Ing. Procházka, trenér paměti II.st. ČSTPMJ, Zlepši paměť
9:30 - 10:00 Demence z pohledu dynamické psychoterapie, stav v Karlovarském kraji.
MUDr. Ervín Idris Beshir, vedoucí lékař psychiatrie Nemocnice Ostrov
10:00 - 10:30 Cévní mozkové příhody, stav, statistiky a věkové rozložení v Karlovarském kraji.
MUDr. Igor Karpowicz, primář Neurologického oddělení, Karlovarská krajská nemocnice
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 11:15 Změny mozku ve stáří: demence a proč.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN, lékař, neurolog FNKV
11:15 - 11:45 Podstata lidské inteligence a její strukturální podklady.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., FEAN, lékař, neurolog FNKV
11:45 - 12:15 Age management - učení a pracovní výkon lidí 55+ aneb jak vydržet.
Ing. Procházka, trenér paměti II.st. ČSTPMJ, Zlepši paměť
12:15 - 12:45 přestávka - oběd
12:45 - 13:15 Nadané děti a jejich rozvoj, představení organizace Mensa ČR.
Mgr. Petr Čavojský, Mensa ČR
13:15 - 13:45 Děti s poruchami učení.
Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová, speciální pedagog, Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary
13:45 - 14:00 EEG Biofeedback, tréninková metoda mozku. Představení, funkce, použití.
Bc. Eva Kolářová, fyzioterapeut, terapeut, Biofeedback – RHB
14:00 - 14:15 přestávka
14:15 - 14:45 Učení pro 21.století – technologie:
Jak lidé získávají znalosti z webové stránky – studie s oční kamerou.
Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Fakulta ekonomická, ZČU v Plzni
14:45 - 15:15 Alzheimer a dostupná péče v Karlovarském kraji. Jak situaci řešit, kam se obrátit – informace pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.
Pavla Andrejkivová, Ladara

Testování IQ – Mensa


Přihlášení k testování:

Děti 6 - 13 let včetně

Veřejnost ve věku 14+


Odpolední program:

pro rodiče, seniory, pěstouny, studenty, děti a další zájemce

16:30 - 17:00 Trénování paměti, zdravý mozek a paměť pro lepší život.
Ing. Procházka - trenér paměti II.st. ČSTPMJ, Zlepši paměť
17:00 - 17:30 Farní charita Karlovy Vary – představení organizace, péče o osoby s demencí.
Dita Matoušová, DiS., Farní charita Karlovy Vary
17:30 - 18:00 Alzheimer a dostupná péče v Karlovarském kraji – jak situaci řešit, kam se obrátit, informace pro pacienty a jejich rodinné příslušníky.
Pavla Andrejkivová, Ladara
18:00 - 18:15 přestávka
18:15 - 18:45 Nadané děti a jejich rozvoj Mensa ČR, představení organizace.
Mgr. Petr Čavojský, Mensa ČR
18:45 - 19:15 Děti s poruchami učení.
Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová - speciální pedagog, Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary
19:15 - 19:30 EEG Biofeedback – tréninková metoda mozku. Představení, funkce, použití.
Bc. Eva Kolářová, fyzioterapeut, terapeut, Biofeedback – RHB

Doprovodný program:


Hala – přízemí
EEG Biofeedback – trénink mozku, ukázky, konzultace.
Bc. Eva Kolářová - fyzioterapeut, terapeut, EEG Biofeedback – RHB
09:00 - 19:00 Oddělení pro handicapované – přízemí
Model mozku, anatomie mozku - ukázky. Zdravý mozek X poškozený mozek.
Alzheimerova nemoc, cévní mozková příhoda, alkohol, drogy aj. – ukázky, video.
„Oblek stáří“ – jak se cítí v 80 letech? Možno vyzkoušet.
Vyšetření paměti – zdarma, vyšetření tlaku – zdarma.
9:00 - 16:00
ukázky her

16:00 - 19:00
k nahlédnutí
A-klub – přízemí
Přijďte načerpat inspiraci, jak můžete využívat stolní hry k rozvoji Vašich dětí i Vás. Dají se stolní hry používat při výuce? Ano. Ukážeme Vám hry, které slouží k rozvoji slovní zásoby, fantazie, kreativity, představivosti, logického myšlení, postřehu, zlepšení paměti a mnoho dalšího. V knihovně si lze všechny tyto hry vypůjčit zdarma (A-klub).

Přednášející:


Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN je lékař neurolog, profesor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, bývalý předseda České neurologické společnosti a viceprezident Evropské federace neurologických společností.


Ing. Aleš Procházka

Ing. Aleš Procházka

Akreditovaný trenér paměti II.stupně ČSTPMJ, specialista v oblasti vzdělávání a rozvoje, poradce, kouč, age management.

Autor projektu Zlepši paměť, vede kurzy tréninku paměti a efektivního učení pro děti, studenty a rodiče dále pak kurzy tréninku paměti a prevence Alzheimerovy nemoci pro seniory a manažery.
U3V ZČU v Plzni, U3V VŠFS pobočka Karlovy VaryPavla Andrejkivová

Pavla Andrejkivová

Pavla Andrejkivová vybudovala domácí zdravotní péči (Agentura domácí zdravotní péče LADARA, s.r.o), a poskytovatele sociálních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence a tísňová péče (Agentura domácí léče LADARA, o.p.s ). Obě společnosti při poskytování jak domácí zdravotní péče tak sociálních služeb (převažuje pečovatelská služba) úzce spolu spolupracují a nabízejí tak komplexní zajištění potřebné péče. Tato péče je doplněna poskytováním tísňové péče (její poskytování je v ČR omezené).


Ing. Čavojský

Mgr. Petr Čavojský

Jsem místopředseda Mensy ČR. Pracuji s nadanými dětmi. Organizuji Logickou olympiádu - jedinečnou soutěž, kde je zapotřebí vrozená logika.


doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Odborník pro oblast vzdělávání, využití e-learningu a moderních technologií pro vzdělávání a obchod. Komerční komunikace, marketing na internetu, výzkum trhu.


Bc. Eva Kolářová

Bc. Eva Kolářová

Fyzioterapeutka, terapeutka Neurofeedback & Biofeedback. Věnuje se diagnostice mozkové aktivity a tréninkové metodě, která pomocí biologické zpětné vazby má pozitivní vliv na poruchy pozornosti, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD, ADD), poruchy učení a další dysfunkce u dětí i dospělých.


Eva Tichá

Jitka Tichá

Knihovnice, lektorka trénování paměti, získala certifikát trenéra paměti II. stupně pod vedením našich i zahraničních odborníků v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Od roku 2006 pořádá přednášky a kurzy trénování paměti zaměřené většinou na seniorskou veřejnost.


MUDr. Igor Karpowicz

MUDr. Igor Karpowicz

Primař Neurologického oddělení Karlovarské krajské nemocnice.


Mgr. et  Mgr. Iveta Dřímalová

Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová

Speciální pedagog Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary.


Dita Matoušová, DiS.

Dita Matoušová, DiS.

Vedoucí Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
Certifikovaný poradce pro lidi s demencí a jejich rodiny.
Kontaktní osoba České alzheimerovské společnosti.
Provádí vyšetření paměti a vede poradnu pro pečující.


MUDr. Ervín Idris Beshir

MUDr. Ervín Idris Beshir

Vedoucí lékař psychiatrie Nemocnice Ostrov.


Sponzoři

Skupina ČEZ Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra ČR Karlovarský kraj Živý kraj Mattoni

Mediální partneři

ČRo Karlovy Vary Region Západ

Partneři

ČSTPMJ Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Mensa Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Agentura domácí péče Ladara Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Biofeedback-rhb Nemocnice Karlovy Vary

Organizátoři

Biblio Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Zlepši paměť

Registrace

Konference již proběhla