Představení kurzu a úvod k učení

V první části si představíme kurz a jeho strukturu. Povíme si o motivaci k učení a tom, že dělat chyby je normální a jak překonávat překážky. Dále si povíme o učení pro 21. století. Na co se zaměřit?