Z mateřské znovu do práce

1. květen 2018

Když se mi narodil dlouho očekávaný syn, byla jsem nejšťastnější člověk na světě. Asi to zná každá maminka, když se na ní poprvé podívá ten uzlíček, který mu sestřička přinese. No a asi jako každá matka jsem se snažila být dobrou matkou a věnovala jsem veškerou svou energii na péči o rodinu.

Z mateřské znovu do práce. Trénink paměti a mozkový jogging pro maminky na mateřské.Z mateřské znovu do práce. Trénink paměti a mozkový jogging pro maminky na mateřské.

Žila jsem ve světě matek, řešila jsem obvyklé otázky kolem výchovy, výhodných cen dětských produktů, co dělat když… nebo jaké potraviny a léky jsou vhodné při nemoci. Přestala jsem se zajímat o okolní svět.

Před odchodem na mateřkou dovolenou jsem chodila do práce a byla jsem zvyklá mluvit s lidmi. Když byly synovi 2 roky, začala jsem se ohlížet po práci z domova, abych si nejen přivydělala, ale hlavně proto, že mi chyběl kontakt s okolním světem. Měla jsem kamarádky, se kterými jsem návrat do práce probírala. Měly podobně staré děti jako já a vesměs jsme se shodly, že nám práce chybí a že se na ni těšíme.

Jaké bylo moje rozčarování, když jsem si uvědomila, že jsem v některých aspektech zůstala v čase 2012, kdy jsem porodila. Najednou byl můj notebook zastaralý, mobilní telefon ten byl téměř již z doby dinosaurů, protože jsem vzhledem k chování syna, kdy mi telefonem někdy zamíchal pití, nechtěla investovat do nového. Nejvíce mě ale rodičovská dovolená poznamenala při rozhovorech. Během dvou let byl můj slovník omezený na určitá témata a najednou jsem si při běžném rozhovoru nemohla vzpomenout odbornější slovíčka.

Když jsem nastoupila do práce z domova, kdy mou prací bylo vytváření webových mikrostránek ve WEBMIUM editoru, měla jsem při telefonické komunikaci s klienty problém nalézt vhodné slovíčko. Mezery v mé slovní zásobě jsem nahrazovala různými slůvky, pomlkami a příslovci. Jednou jsem se na nahrávce slyšela a zhrozila jsem se! Pomyslela jsem si, kdyby se mnou takto někdo mluvil, tak od něj raději nic nebudu chtít. Musela jsem se hlídat, mít návod pro rozhovor včetně slůvek, které v žádném případě nesmí vyklouznout z mých úst.

Časem jsem již mluvila normálně, i když to bylo ze začátku velmi stresující a mnohdy jsem se před rozhovorem třásla. Zároveň jsem si musela uvědomit, že nemohu s klienty mluvit jako s dítětem a oddělit od sebe oba dva světy.

Myslím, že nějaké školení na paměť či nácvik obchodního hovoru bych tehdy přivítala. Nemusela bych se zbytečně stresovat a hlavně bych věděla, že v tom nejsem úplně tak sama a potýká se s tímto problémem více matek při návratu do práce.

Daniela Prchalová, maminka


Trénink paměti a mozkový jogging pro maminky na mateřské a s malými dětmi

Na základě rozhovoru s Danielou Prchalovou a také na základě osobní zkušenosti jsem připravil přednášky a cvičení tréninku paměti a mozkový jogging pro maminky na mateřské.

Věřím, že se Vám budou líbit. Těším se na viděnou.

Aleš Procházka, trenér paměti ČSTPMJ

Máte zájem o přednášku a cvičení ve vašem městě?

Napište mi: ales@zlepsipamet.cz