Trénink paměti pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Karlovarském kraji 2023

31. prosinec 2023

Trénink paměti pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Karlovarském kraji 2023

Trénink paměti pro seniory a OZP v Karlovarském kraji 2023.Trénink paměti pro seniory a OZP v Karlovarském kraji 2023.

V průběhu podzimu jsme realizovali sérii kurzů tréninků paměti pro seniory a OZP v Karlovarském kraji. Kurzy se uskutečnily ve městech Aš, Cheb, Ostrov a Sokolov. Celkem se jednalo o 40 hodin přednášek a trénování paměti, kdy každý jednotlivý kurz byl v rozsahu 10 h rozložených do 5 týdnů.

Náplní kurzů tréninku paměti byla témata boje proti zapomínání, zpomalení stárnutí mozku, zlepšení paměti, prevence Alzheimerovy nemoci, efektivní učení ve vyšším věku, rozvoj kreativity apod., Účastníci se dále seznámili s technikami na zlepšení paměti a mozkovým joggingem.

V rámci jednotlivých přenášek účastníci např. trénovali, jak si zapamatovat čísla z běžného života telefon, PIN ale i Pí na více než 40 pozic 3,14159265358979323846 26433832795028841971 atd. Dále trénovali zapamatování nákupů, seznamu úkolů, textu písničky ale i slovíček pro cizí jazyky nebo zapamatování jmen a obličejů.

Účastníci kurzů dostávali pracovní materiály, aby mohli trénovat svůj mozek a paměť také doma. Kurzy proběhly v příjemné atmosféře a někteří z účastků zde navázali nová přátelství. Kurz tak naplnit i sociální rozměr, možnost setkávání a prevence osamělosti.

 

Kurzy byly finančně podpořeny Ministerstvem kultury a dále pak městy Aš a Sokolov.

Velmi si vážíme podpory našich partnerů a těšíme se budoucí spolupráci.

Aleš Procházka, trenér paměti