SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ - Konference Den zdravého mozku a paměti 14. 3. 2019

30. květen 2019

 

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ - Konference Den zdravého mozku a paměti 14. 3. 2019SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE STAŽENÍ - Konference Den zdravého mozku a paměti 14. 3. 2019

Dne 14. 3. 2019, v den narození Alberta Einsteina – r. 1879, se konala v Krajské knihovně v Karlových Varech odborná konference s názvem „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI“. Záštitu konferenci poskytla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Hlavními partnery této akce byly Karlovarský kraj, Nadace ČEZ, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Karlovarské minerální vody. Mediálními partnery byly – Český rozhlas Karlovy Vary a Regionzápad. Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navázala na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR (11. – 17. 3. 2019). Konferenci zorganizoval a kompletně připravil karlovarský spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s organizací Zlepši paměť (www.zlepsipamet.cz) a dále s podporou Krajské knihovny Karlovy Vary. Konference byla nejen pro odbornou veřejnost, ale též pro laickou veřejnost. Akci navštívilo přes 350 osob.

Zpracovali jsme pro Vás sborník z přednášek.

Ke stažení zde: Sborník

Obsah sborníku:

ÚVODNÍ SLOVO 1

Ing. Aleš Procházka:

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING 2-4

MUDr. Ervín Idris Beshir:

DEMENCE Z POHLEDU DYNAMICKÉ PSYCHOTERAPIE, STAV V KARLOVARSKÉM KRAJI 5

MUDr. Igor Karpowicz:

CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU 6

Prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc., FEAN:

PODSTATA LIDSKÉ INTELIGENCE A JEJÍ STRUKTURÁLNÍ PODKLADY,

ZMĚNY MOZKU VE STÁŘÍ: DEMENCE A PROČ K NÍ DOCHÁZÍ 7-8

Ing. Aleš Procházka:

STÁRNUTÍ MOZKU 9-10

Ing. Petr Čavojský:

NADANÉ DĚTI A JEJICH ROZVOJ, MENSA ČR, PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 11-12

Mgr. at Mgr. Iveta Dřímalová:

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ 13-19

Bc. Eva Kolářová:

EEG BIOFEEDBACK 20-22

Pavla Andrejkivová:

ALZHEIMER A DOSTUPNÁ PÉČE V KARLOVARSKÉM KRAJI,

JAK SITUACI ŘEŠIT, KAM SE OBRÁTIT, INFORMACE PRO PACIENTY

A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY 23-25

Dita Matoušková, DiS.:

FARNÍ CHARITA KARLOVY VARY:

PŘEDSTAVENÍ ORCHANIZACE, PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB 26-27

Jitka Tichá:

PAMĚŤ A MOZEK 28-29