POMOZME DĚTEM A STUDENTŮM S UČENÍM

24. září 2018

Děti a studenti mnohdy neví, jak se správně učit. Špatně se soustředí, nevyužívají správě možností mozku a paměti. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem je v maličkostech.

POMOZME DĚTEM A STUDENTŮM S UČENÍMPOMOZME DĚTEM A STUDENTŮM S UČENÍM

„Práce tak, jak ji známe, skončila. Model MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a pak dlouhá zaměstnanecká kariéra v jedné firmě je pryč.“ Andrew McAfee, ekonom, vliv technologií

 

„65% dnešních studentů bude mít práci, která zatím neexistuje.“ U.S. Department of Labor report

Jak na to děti a studenty připravit?

Co je učení pro 21. století?

 

CO BUDE ROZHODUJÍCÍ?

•       Sebepoznání – dobrá znalost a využívání svých silných stránek, znalost slabých stránek – umět spolupracovat.

•       Dovednost rychle se učit

•       Znalost cizích jazyků

Zvládání a využívání technologií

Děti a stres z učení

CÍL SEMINÁŘŮ

Cílem seminářů a přednášek "Trénink paměti a efektivní učení" je pomoc dětem a studentům naučit se postupy snadnějšího a efektivnějšího učení a lepší paměti s využitím moderních poznatků o mozku a paměti.

Dále je cílem, aby děti a studenti poznali svůj osobní učební typ a vhodné strategie učení k danému typu. Tím se usnadní a zefektivní příprava dětí a jejich učení.

Děti a studenti lépe rozvinou své talenty a potenciál.

PRŮBĚH

Děti a studenti se seznámí s moderními poznatky o mozku a paměti a způsobech jejich využití pro snadnější učení. Naučí se paměťové techniky.

Získají kompetence pro lepší využívání vhodných způsobů, metod a strategií učení. Naučí se lépe třídit informace, propojovat je a systematizovat pro efektivní učení. Rozvinou kompetence tvořivosti a kreativity pro snadnější učení a řešení problémů. Dále získají kompetence pro lepší soustředění, uvolnění a relaxaci a v neposlední řadě efektivnější zápisky pro účinné opakování a učení.

 

Děti a studenti získají sebedůvěru, že se mohou naučit vše, co chtějí a že učení může být i zábava.

Program seminářů a přednášek

Půldenní seminář 5 vyučovacích hodin

1. Jak pracuje paměť (Co ví věda o mozku a paměti.)

Základní principy fungování paměti a mozku.

Jak si zlepšit zapamatování o 100% a více.

Co paměti prospívá, co ji škodí.

2. Typologie učícího stylu

Každý se učíme jinak. - Jaký jsem typ na učení?  Co mi učení usnadní?

Vhodné strategie učení.

3. Paměťové techniky - Mnemotechniky

Postupy pro zapamatování velkých seznamů, čísel, nesourodých dat

-          technika spojování

-          paměťové cesty LOCI

-          akrostika, akronyma

-          techniky na čísla.

4. Efektivní poznámky pro snadnější učení

Jak si dělat efektivní poznámky, ze kterých se dobře učí?

Využití myšlenkových map.

Celodenní seminář 8 vyučovacích hodin

5. + Strategie přípravy na zkoušky

+ více příkladů a cvičení pro upevnění technik

Dvoudenní seminář 16 vyučovacích hodin

6. + Technika pro cizí slovíčka

7. + Jak lépe zvládat zkouškový stres a

„prodat“ to, co umím.

 

FOLLOW UP – prohlubování tréninku paměti, mnemotechnik, kreativity, soustředění, mozkového joggingu.

 

Pomozte nám pomáhat dětem a studentům s efektivním učením.

Studenti a stres z učení

Podpořte děti a studenty ve vašem okolí, aby byli šikovnější a vrátilo se to v práci s vyšší přidanou hodnotou, v lepším obchodu, ve špičkovém výzkumu a rozvoji moderních technologií.

 

Kontaktujte nás na:

Ing. Aleš Procházka, trenér paměti II.st.ČSTPMJ

Tel.: 775 702 602

E- mail: ales@zlepsipamet.cz

www.zlepsipamet.cz