Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI vliv moderních technologií 17. 9. 2020 v náhradním termínu

9. říjen 2020

Fotogalerie

Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI vliv moderních technologií 17. 9. 2020 v náhradním termínuKonference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI vliv moderních technologií 17. 9. 2020 v náhradním termínu

Dne 17. 9. 2020 proběhla v náhradním termínu konference Den zdravého mozku a paměti. Hlavním tématem letošního ročníku byl – vliv moderních technologií na mozek. Konference byla přesunuta z původního termínu 19. 3. 2020 kvůli nařízení vlády k zamezení šíření koronaviru COVID-19 .

Děkujeme všech účastníkům, partnerům, sponzorům a organizátorům za účast a podporu!  Velmi děkujeme řečníkům konference, že přijeli a obohatili nás svými zkušenostmi.

Hlavními partnery této akce byly Karlovarský kraj, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Karlovarské minerální vody. Mediálními partnery byly – Český rozhlas Karlovy Vary a Regionzápad.

Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazovala na celosvětovou akci Brain Awareness Week 16. – 22. 3. 2020. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje pan Mgr. Petr Kubis.

Téma konference:

Hlavní témata konference - vliv moderních technologií na mozek, vycházelo z dynamického vývoje technologií, které mění celá odvětví i lidské chování. Strojové učení, umělá inteligence, robotika a další technologie zásadně ovlivní trh práce. Zvýšenému riziku automatizace je vystavena více než 1/2 zaměstnanců ČR (Deloitte 2018). 65 % dnešních žáků bude mít práci, která zatím neexistuje. Jak se na to připravit? Jak a co se učit pro 21. století?

Vysoké využívání ICT dětmi od raného věku mění způsoby zpracování informací, mění vzorce chování, mění mozek. Roste počet lidí s poruchami pozornosti (ADD, ADHD), poruchami učení, závislostmi na sociálních sítích, hráčství aj. Kdy má technologie na naše zdraví, náš mozek a paměť kladný a kdy už záporný vliv? Existují ochranné programy pro děti a rodiče ve vztahu k internetu?

PROGRAM přednášek:

9:15 - 10:15         Technologie 21. století, potřeby pro budoucnost doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D., kybernetika, uměl. inteligence FEL ČVUT

10:15 - 10:45      Mozek, zdraví a technologie v Karlovarské krajské nemocnici MUDr. Igor Karpowicz, primář Neurol. oddělení KKN

11:05 - 12:00      Činnost mozku a umělá inteligence prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. FEAN, lékař, neurolog, 3. LF UK a FNKV

12:45 - 13:45      Mozek a závislosti na moderních technologiích, soc. sítě, hráčství Mgr. Helena Fialová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

13:45 - 14:30      Moderní technologie pro učení - učení pro 21. století, zkušenosti z průmyslového podniku Ing. Vladimír Löffler, IT specialista, datová věda Barbora Štětinová, MBA, IT specialistka, datová věda, vzdělávání

14:45 - 15:15      AVS - přístroje - audiovizuálně stimulační technologie – psychowalkman, představení novinek AVS přístrojů. Jan Valuch, MBA, prezident World Association for AVS technology

15:15 - 15:30      Závěr konference

ODPOLEDNÍ PROGRAM

16:30 - 17:00 Poruchy pozornosti a učení u dětí a vliv technologií PhDr. Jolana Mižikarová, psycholog, ředitelka PPP KV,  Mgr. et Mgr. Iveta Dřímalová, speciální pedagog PPP KV

17:00 - 17:45 Mozek a závislosti, vliv moderní technologie a soc. sítě MUDr. Ervín Idris Beshir, lékař v oblasti psychiatrie, psychoterapeut

17:45 - 18:30 Paměť a učení u dětí. Jak pomoc dětem s učením. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti ČSTPMJ

18:45 - 19:30 Hlídací programy pro rodiče Soft-it

DOPROVODNÝ PROGRAM:

IQ testy – Mensa ČR, Mgr. Petr Čavojský

Ukázky mozku a testování paměti - Střední zdravotnická škola a vyšší odborná zdravotnická škola KV

Vyzkoušení technologií – EEG biofeedback a  AVS - Bc. Eva Kolářová, Galaxy ČR – Jan Valuch
Měření tlaku – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Hry pro rozvoj tvořivosti a zlepšení paměti – Ing. Eva Vodičková, Krajská knihovna Karlovy Vary

Ukázka smart panelů pro školy - Ámos vision, Richard Prajsler

Poradenství, knihy – dyslexie – Activebrain, Mgr. Milada Smutná, Mgr. Ludmila Leinweberová

Z konference bude zpracován sborník přednášek, který bude volně ke stažení na stránkách www.zlepsipamet.cz .

Konference se konala v Krajské knihovně Karlovy Vary a organizačně ji zajišťoval spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s organizací Zlepši paměť (www.zlepsipamet.cz) a dále s podporou Krajské knihovny Karlovy Vary.

Děkujeme za pomoc také Střední zdravotnické škole a vyšší odborné zdravotnické škole KV a Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary.

Za tým organizátorů:

Bc. Michaela Kožíšková, projektová manažerka, Biblio Karlovy Vary, Krajská knihovna K. Vary

Ing. Aleš Procházka, certifikovaný trenér paměti, Zlepši paměť konference@zlepsipamet.cz www.zlepsipamet.cz