Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI úspěšně proběhla

20. březen 2019

Fotogalerie

Konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI úspěšně proběhlaKonference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI úspěšně proběhla

Dne 14. 3. 2019, v den narození Alberta Einsteina – r. 1879, se konala v Krajské knihovně v Karlových Varech odborná konference s názvem  „DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI“, knihovně K. Vary. Záštitu konferenci poskytla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová. Hlavními partnery této akce byly Karlovarský kraj, Nadace ČEZ, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Karlovarské minerální vody. Mediálními partnery byly – Český rozhlas Karlovy Vary a Regionzápad.

Konference byla součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaném Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navázala na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR (11. – 17. 3. 2019).

Konferenci zorganizoval a kompletně připravil karlovarský spolek Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s organizací Zlepši paměť (www.zlepsipamet.cz) a dále s podporou Krajské knihovny Karlovy Vary.  Účast na konferenci byla zdarma, zpoplatněno bylo pouze testování IQ.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s novinkami v oblasti výzkumu mozku, poradit, jak se starat o svůj mozek a paměť a předcházet tak demencím ve stáří. Získat informace o tom, co dělat v případě onemocnění demencí (např. Alzheimerova choroba), jak se chovat, kam se obrátit. Řeč byla o age managementu, jak si uchovat pracovní výkonnost do vysokého věku, či jak učit děti v souladu s potřebami 21. století. Diskutováno bylo též téma, jak přistupovat k dětem s vysokým IQ či naopak, jak pracovat s dětmi, které mají ve škole problémy.

Celkem bylo připraveno 17 odborných přednášek. Program byl určen pro odbornou veřejnost (dopoledne) a také pro laickou veřejnost (odpoledne). V rámci konference dále proběhly dvě další přednášky trénování paměti – pro seniory a pro studenty. V Oddělení pro handicapované byl připraven ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a VOŠZ Karlovy Vary doprovodný program. Se zajištěním těchto aktivit pomáhali studenti z této školy. Účastníci si mohli nechat změřit tlak, otestovat paměť a seznámit se s mozkem z instruktážních modelů, videí a posterů. Pro návštěvníky bylo rovněž zajímavé vyzkoušet si  “oblek stáří” a brýle pro zhoršení zraku.

V A-klubu se mohli zájemci seznámit s nabídkou deskových her, které přispívají k trénování mozku a lze si je zdarma v knihovně vypůjčit. V hale byla k vidění výstavka knih k zapůjčení na témata – mozek, paměť, trénování paměti a vše související.

V rámci konferenci si mohli zájemci nechat otestovat svoje IQ (jak děti, tak i dospělí) - ve spolupráci s partnerem konference Mensou ČR. Součástí programu byla též prezentace EEG Biofeedback. Tento přístroj je určen k trénování mozku a paměti a slouží ke zlepšování činnosti mozku.

Celkem se konference zúčastnilo přes 300 osob, dále prostory knihovny  navštívila „běžná veřejnost“, která se mohla zúčastnit především doprovodného programu. V knihovně bylo opravdu velmi rušno.

Z přednášek z konference bude zpracován Sborník, dále bude vytvořen materiál „Jak na to“ – který poradí, jak řešit problém - demenci v rodině – jak se chovat k nemocnému či jakých sociálních služeb lze využít v Karlovarském kraji.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci konference DEN ZDRAVÉHO MOZKU A PAMĚTI.  Poděkování též patří Střední uměleckoprůmyslové škole Karlovy Vary za fotoreportáž z konference.

Video z konference: http://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-karlovarsky-kraj/3653.html

Najdete nás též na Facebooku: https://www.facebook.com/zlepsipamet/

Za tým organizátorů:

Bc. Michaela Kožíšková, projektová manažerka, Biblio Karlovy Vary, Krajská knihovna K. Vary

Ing. Aleš Procházka, certifikovaný trenér paměti, Zlepši paměť

konference@zlepsipamet.cz

www.zlepsipamet.czDěkujeme partnerům za účast na konferenci

Sponzoři

Skupina ČEZ Zdravotní pojištovna ministerstva vnitra ČR Karlovarský kraj Živý kraj Mattoni

Mediální partneři

ČRo Karlovy Vary Region Západ

Partneři

ČSTPMJ Střední zdravotnická škola Karlovy Vary Mensa Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Agentura domácí péče Ladara Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary Biofeedback-rhb Nemocnice Karlovy Vary

Organizátoři

Biblio Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary Zlepši paměť